ร้านค้า

18 product found
฿290.00 กระเป๋าผักตบชวา
฿590.00 กระเป๋าผักตบชวา
฿390.00 ผลิตภัณฑ์จักสานจากตบชวา
฿49.00 ผลิตภัณฑ์หมวกสายรุ้ง
฿490.00 กระเป๋าจากเชือกกล้วย
฿590.00 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
฿790.00 ผลิตภัณฑ์หมวกจากใบลาน/ หมวก
฿1,190.00 ตะกร้าจากเชือกมัดฟาง
฿390.00 จักสานจากเส้นกระดาษ
฿690.00 ผลิตภัณฑ์จากเส้นหวาย
฿890.00 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหญ้าแฝก
฿490.00 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหญ้าแฝก
฿1,900.00 การปักผ้าบนกระจูด
฿8.00 บรรจุภัณฑ์จักสาน
฿690.00 ตะกร้าด้วยเชือกมัดฟาง